Näyttelyn rakenne

Näyttelyn teemana on Turvautumispuu, joka ilmentää mielen täyttä potentiaalia, ja on keskeinen osa tiibetinbuddhalaisuutta. Se edustaa päämäärää (valaistumista), polkua, joka siihen johtaa sekä tarvittavaa tukea ja ohjausta tällä matkalla. Turvautumispuussa on kuusi osaa:

 

Buddha (tiib. sangye)

Buddha edustaa valaistumista eli pysyvän onnellisuuden tilaa, joka on vapaa kaikista rajoitteista ja jossa kaikki mielen täydelliset ominaisuudet on saatu käyttöön kaikkien olentojen hyväksi. Historiallinen Buddha Shakyamuni saavutti tämän tilan noin 2500 vuotta sitten, ja hänen muotoaan käytetään perinteisesti päämäärän kuvaamisessa.

Dharma (tiib. chö)

Buddhan antamat opetukset siitä miten valaistumisen voi saavuttaa. Opetuksia symboloivat tekstit tai kultainen naispuolinen buddhamuoto Prajnaparamita.

Sangha (tiib. gendün)

Ystävät ja auttajat polulla, jotka antavat tarvittavan tuen matkalla valaistumiseen. Perinteisesti sanghaa edustaa valkoinen nelikätinen buddhamuoto Rakastavat Silmät (tiib. Chenrezig).

Opettaja (tiib. lama)

Opettaja on turvautumispuun keskeinen elementti. Opettaja edustaa välityslinjan siunausta ja inspiroi oppilasta näyttämällä mielen täydellisen potentiaalin. Opettaja voidaan esittää henkilönä tai sinisenä Buddha Vajradharana.

Jidamit (tiib. yidam)

Jidamit ovat mielen täydellisiä ominaisuuksia esittäviä buddhamuotoja, joita meditoimalla niiden ilmentämät ominaisuudet voi saada käyttöönsä. Karma-kagyü-välityslinjan keskeinen jidam on sininen buddhamuoto Korkein Onni (tiib. Khorlo Demchog) yhdistyneessä muodossaan.

Suojelijat (tiib. gonpo)

Suojelijat edustavat mielen suojelevaa voimaa ja ne ovat olemukseltaan myötätuntoa. Suojelijat poistavat sisäiset ja ulkoiset esteet valaistumisen tieltä. Musta Takki (tiib. Bernagchen) on karma-kagyü-linjan erityissuojelija.

 

Symboliikka

Buddhalaiset veistokset ovat kuuluneet buddhalaiseen perinteeseen yli 2000 vuotta. Veistokset edustavat eri buddhamuotoja ja lamoja, jotka inspiroivat harjoittajan meditaatiota. Veistosten ja kangasmaalausten jokaisella yksityiskohdalla, esimerkiksi värillä tai käsien asennolla, on symbolinen merkitys.

Teosten alkuperä

Osa näyttelyn veistoksista ja kangasmaalauksista on Diamondway Buddhism Foundationin omistamia. Osa on yksityisistä kokoelmista, esimerkiksi saksalaisen diplomaatin Johann-Jürgen Blomeyerin yksityisestä kokoelmasta. Vanhin näyttelyn veistoksista on liuskekivestä tehty Buddha Shakyamuni, joka on noin 2000 vuotta vanha.

 

Kirjallisuutta:
Böhnke, Tanja & Seegers, Manfred: Space and Bliss – Buddhist Statues and Ritual Implements
Beer Robert: The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs